Thỏa thuận sử dụng


Trang chủ Giới thiệu Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là trang NhanIT.com (Gọi tắt là NhanIT) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Những bài viết trên trang thuộc bản quyền của trang nên mọi hình thức sao chép phải ghi rỏ nguồn gốc

Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“NhanIT", "Chúng tôi", "Bên B": Là Nhân Information Technology

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

Nếu Quý khách (Bên A) mua sản phẩm
- Bên A có quyền gửi phản hồi khi sản phẩm không đúng ý hay ý kiến gì đó về sản phẩm
- Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy (nếu có).

Nếu Quý khách (Bên A) tải phần mềm từ web
- Bên A có quyền tải các phần mềm được chia sẻ trên web, các phần mềm này đều là bản crack nên quý khác phải cân nhắc kỷ trước khi tải về ( khuyến kích quý khách dùng phần mềm bản quyền nếu có thể)
Nếu Quý khách (Bên A) tải các tài liệu, sơ đồ,…
- Bên A có quyền tải các tài liệu được web chia sẻ, tải các sơ đồ trong các dự án nhưng khi chia sẻ hay đăng lên trang web khác phải ghi rỏ nguồn gốc tài liệu

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHANIT (Bên B)

Nếu Quý khách (Bên A) mua sản phẩm của web
- Bên B sẽ có nhiệm vụ liên hệ và chốt đơn hàng giao cho khách 
- Bên B sẽ chịu trách nhiệm bảo hành theo từng loại sản phẩm
- Khi Bên A có ý kiến gì có thể gửi thông tin tại mục liên hệ
Nếu Quý khách (Bên A) tải phần mềm:
- Bên B được toàn quyền thay đổi chính sách về phần mềm, xóa bỏ các link, thay đổi nội dung tải vềMột vài trang web bổ ích

Chuyển PDF sang  Word, Excel,.. và ngược lại

Đặt Mật Khẩu cho file PDF

Tải video từ Facebook

Gửi file dung lượng lớn qua zalo

Xóa nền hàng loạt cho ảnh

Xem mọi định dạng file Online

Kiểm tra Webcam và Micro

Các phần mềm thông dụng

Tra thông tin bảo hành Dell

Tra thông tin bảo hành WD

Tra thông tin bảo hành Seagate

Tra thông tin bảo hành sản phẩm Sony

Tin cần biết

Giới thiệu

Thỏa thuận sử dụng

Bảo mật thông tin

Cách thanh toán

Qui trình xử lý khiếu nại

Tên: Phạm Trần Nhân
MST cá nhân : 8416219597
Địa chỉ: 122B - KV.Thạnh huề - P.Thường Thạnh - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ      
Email: Nhan0105@gmail.com 
Điện thoại / Zalo: 0919.832.087

Đối tác

Copyright © 2014 - 2024 Nhan IT |  Online: 314751  | Hỗ trợ 24/7 => 0919.832.087